Project Description

23mm ZU-2-32 Wróbel

Kaliber: 23 mm
Ilość luf: 2
Długość lufy z zamkiem: – ok 2100 mm
Prędkość początkowa pocisku: 970 m/s
Kąt podniesienia luf: od -10° do +88°
Kąt ostrzału w azymucie: 360°
Masa wieży: – 2500 kg
Obsługa: – 1 osoba
Donośność maksymalna: w poziomie 2000 m cele nawodne, pod kątem 45° 2500 m cele powietrzne, w pionie 1500 m
Szybkostrzelność:
teoretyczna: 1600-2000 strzałów/min
praktyczna: do 400 strzałów/min
Amunicja: naboje typu 23x152B OFZT (odłamkowo-burząco-zapalający 188,5 g) i BZT (przeciwpancerno-zapalająco-smugowy 190 g)
Masa naboju: 450 g
Zapas amunicji: 2 x 50 (w wieży)
Zasada działania automatyki: wykorzystanie energii gazów prochowych
Chłodzenie luf: grawitacyjne (powietrzem)