Projekty unijne

Spółka ALFA uczestniczyła w realizacji projektu unijnego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

Zgodnie z wynikami ogłoszonego konkursu została zaproszona w listopadzie 2013 r. do współpracy przy realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu modułowego mobilnego zestawu do wytwarzania ciekłych produktów energetycznych”.

W ramach realizacji powierzonego zadania wykonała między innymi prace badawcze na rzecz realizacji przedmiotowego projektu, na które składało się opracowanie szeregu założeń i analiz niezbędnych do wykonania będącego przedmiotem projektu prototypu.

Kolejnym realizowanym przez Spółkę etapem było wytworzenie niezbędnych modułów samego reaktora jak i modułów odbioru frakcji gazowej oraz wytwarzania gazu.

Spółka ALFA posiada stosowne zaplecze techniczne oraz kadrę naukową, która zapewnia należytą realizację powierzonych w ramach realizacji projektów unijnych, zadań.